Działalność Sekcji powstałej 

z inicjatywy podchorążych ma na celu:

• Rozwijać zainteresowania związane ze strzelectwem
• Pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu strzelań          długodystansowych i taktycznych
• Przygotowywać rezprezentantów na wszelkiego rodzaju zawody w strzelaniach długodystansowych
Dla podchorążych działalność w sekcji to nie tylko możliwość strzelania z broni wyborowej będącej na wyposażeniu Wojska Polskiego, ale również broni będącej na wyposażeniu armii sojuszniczych ze względu na możliwości wyjazdów zagranicznych na zawody oraz w celach szkoleniowych. Podchorążowie nabywają szereg umiejętności przydatnych w ich przyszłej zawodowej służbie wojskowej. W swojej działalności przewidujemy treningi ogniowe nie tylko z broni wyborowej, ale również z broni krótkiej oraz maszynowej używanej przez snajperów w celach odstraszania oraz obrony w przypadku wykrycia. Podchorążowie nabywają oraz doskonalą umiejętności maskowania sie w zróżnicowanym terenie, wykorzystywania nie tylko zrobionych przez siebie maskałatów zwanych w środowisku Ghillie Suit, ale także maskowania naturalnego aby jak najlepiej wtopić się w teren. Bardzo ważnym aspektem w szkoleniu podchorążych działających w sekcji jest tropicielstwo i obserwacja czyli dwa bardzo ważne atrybuty każdego snajpera, który może dzięki takim umiejętnościom osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. Liczne kursy i szkolenia w których uczestniczą członkowie sekcji dają im szeroki wachlarz możliwości rozwoju. Członkostwo w naszej Sekcji to także świetna okazja do ściślejszej integracji oraz pożytecznego spędzenia czasu, nadmienić trzeba że zrzeszeni w Sekcji są pasjonatami oddanymi sprawie którzy poświęcają swój wolny czas poza służbowy, aby godnie i z dumą śłużyć ojczyźnie i reprezentować Wyższą Szkołę Oficerską.
Sekcja Strzelań Długodystansowych i Taktycznych działająca przy Zakładzie Teorii i Praktyki Strzelań WSOWL skupia studentów, których zainteresowania i pasja łączą się z szeroko pojętym strzelectwem długodystansowym i taktyka prowadzenia działań przez snajperów i etatowych strzelców wyborowych w pododdziałach.

Celem Sekcji jest :

• Wzbogacanie zainteresowań problematyką strzelectwa wojskowego i długodystansowego
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy z zakresu teorii i praktyki strzelań
• Propagowanie wiedzy na temat broni strzeleckiej, strzelań długodystansowych oraz sposobów jej praktycznego wykorzystania przez studentów WSOWL
• Propagowanie i rozwijanie wiedzy na temat taktyki działań specjalnych (taktyka snajperska)
• Rozwój współpracy międzywydziałowej

Udział przedstawicieli Sekcji w zawodach strzeleckich LONG SHOT 2017

Realizacja Celów Poprzez :

• Organizowanie spotkań, wyjazdów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami sekcji
• Podróże studyjne na różnego rodzaju zawody strzeleckie
• Podróże studyjne do zakładów i fabryk przemysłu zbrojeniowego
•Doskonalenia umiejętności z zakresu strzelectwa długodystansowego
• Uczestnictwo w kursach doskonalących z zakresu teorii oraz praktycznych umiejętności w posługiwaniu się bronią strzelecką
• Dzielenie się członków sekcji wiedzą i umiejętnościami z innymi studentami WSOWL